Φεβ
«
Μάρτιος 2018 Απρ
»
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Δραστηριότητες & Προγράμματα του Φορέα

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν. 2742/1999 και Ν. 3044/2002, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα) έχει επιφορτιστεί με τη προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και την εν γένει λειτουργία της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Μέσα από την ένταξη των δράσεων του Φορέα Διαχείρισης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον"(Γ΄Κ.Π.Σ. 2000-2006), επετεύχθη η ουσιαστική του ενεργοποίηση και η δημιουργία των απαραίτητου υποβάθρου σε επίπεδο υποδομών, έμψυχου δυναμικού, τεχνογνωσίας και εμπειρίας, η οποία με τη σειρά της επέτρεψε την εκκίνηση σειράς δράσεων για τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής. Η εξασφάλιση της συνέχισης και διεύρυνσης των υλοποιούμενων δράσεων με στόχο την ορθολογική προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος της προστατευόμενης περιοχής, γίνεται πλέον εφικτή με την ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013)", το οποίο λειτουργεί, στην προκειμένη περίπτωση, ως φυσική συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος του Γ’ Κ.Π.Σ.

Άξονες δράσεων

Οι προγραμματιζόμενες εργασίες, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος επιμερίζονται σε 5 κύριους άξονες δράσεων:

Άξονας 1: Καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής:

Συνοπτικά, οι δράσεις καταγραφής και παρακολούθησης βιοτικών παραμέτρων που αναπτύσσονται από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης σε συνδυασμό με αναθέσεις σε εξωτερικούς συνεργάτες, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος με ίδια μέσα είναι:

1) Καταγραφή, παρακολούθηση και αειφορική διαχείριση της Χλωρίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης.

 

2) Καταγραφή, παρακολούθηση και αειφορική διαχείριση της Πανίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης.

 

3) Καταγραφή, παρακολούθηση και αειφορική διαχείριση της Ορνιθοπανίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου.

 

4) Καταγραφή, παρακολούθηση και αειφορική διαχείριση των τύπων οικοτόπων του Εθνικού Δρυμού Αίνου.

 

5) Δημιουργία υποδομής καταγραφής δεδομένων της παρακολούθησης με G.I.S.

 

6) Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων – Λειτουργία Τράπεζας Γενετικού Υλικού & Εργαστηρίου αναγέννησης ειδών χλωρίδας.

 

7) Διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης της βλάστησης του όρους Αίνος.

 

8) Καταγραφή και παρακολούθηση ειδών μακρομυκήτων (μανιταριών) του Εθνικού Δρυμού Αίνου.

 

9) Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμοζόμενης διαχείρισης (διαρκής διαδικασία).

 

Άξονας 2: Επόπτευση-Φύλαξη-Διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής:

Ο Φορέας Διαχείρισης καλείται να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην Επόπτευση-Φύλαξη του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Η αποτελεσματική Επόπτευση-Φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής εξασφαλίζεται μέσα από την κατάρτιση και υλοποίηση ενός προγράμματος που έχει ως στόχο την καθημερινή παρουσία μελών του προσωπικού φύλαξης του Φορέα εντός της προστατευόμενης περιοχής. Το πρόγραμμα διαφοροποιείται μεταξύ χειμερινής και καλοκαιρινής περιόδου. Επίσης, καθώς η αρμοδιότητα της επόπτευσης-φύλαξης διασπάται μεταξύ πολλών υπηρεσιών (π.χ. δασική υπηρεσία, πυροσβεστική υπηρεσία), επιδιώκεται η ενεργή συνεργασία και ο συντονισμός με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για τη συγκεκριμένη δράση. Η εξασφάλιση της τήρησης των κανονισμών λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής συνδράμει σημαντικά στην αποτελεσματική διαχείρισή της.

Η αποτελεσματική διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής ενισχύεται από την υλοποίηση συγκεκριμένων μελετών οι οποίες εντάσσονται στην υπό ανάλυση αυτεπιστασία όπως:

(i) Μελέτη για τον καθορισμό των ακριβών ορίων του Πυρήνα της Προστατευόμενης Περιοχής,

(ii) Μελέτη Διαχειριστικού Σχεδίου της Προστατευόμενης Περιοχής,

(iii) Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Δρυμού Αίνου.

Άξονας 3: Επικοινωνιακή στρατηγική Φορέα, δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης:

Προκειμένου ο Φορέας να μπορέσει να υλοποιήσει με επιτυχία τις προγραμματιζόμενες δράσεις για την προστασία, ανάδειξη και διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής, είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί στην τοπική κοινωνία και να γίνει αποδεκτός από αυτήν ο ρόλος του. Συνεπώς απαιτείται η θέσπιση και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, η οποία θα αποσκοπεί στην ανάδειξη του κεντρικού ρόλου του Φορέα Διαχείρισης στη διαχείριση και στην προστασία του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και στην ενίσχυση της συμμετοχικής διαδικασίας, είτε οργανωμένων ομάδων, είτε απλών πολιτών στη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής.

Για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου, ο συγκεκριμένος Άξονας Δράσεων περιλαμβάνει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους κατοίκων του νησιού, αλλά και επισκεπτών, μεμονωμένων πολιτών, ή οργανωμένων ομάδων, είτε στο περιβαλλοντικό κέντρο, όπου στεγάζεται ο Φορέας, είτε στο ύπαιθρο. Τα θέματα που θίγονται αφορούν στα ιδιαίτερα αβιοτικά και βιοτικά χαρακτηριστικά και στην αξία των οικοσυστημάτων του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και στις πιέσεις και απειλές που αυτός δέχεται. Σκοπός είναι η αφύπνιση των πολιτών στην αναγκαιότητα για προστασία και σεβασμό της προστατευόμενης περιοχής, αλλά και στα αδιαμφισβήτητα οφέλη που προκύπτουν από αυτή. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η αξιοποίηση των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (ιστοσελίδες), η παραγωγή και διάθεση ποικίλου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης, η διενέργεια ενημερωτικών ημερίδων με ποικίλη θεματολογία, αλλά και σεμιναρίων που στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών, η διάδοση του πνεύματος εθελοντισμού, κ.λπ. είναι μερικές μόνο από τις δράσεις του συγκεκριμένου Άξονα.

Μέσα από σωστά σχεδιασμένα έργα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ο Φορέας Διαχείρισης μπορεί να προσεγγίσει μεγάλο εύρος πολιτών και φορέων, να επηρεάσει, να αλλάξει στάσεις, απόψεις και συμπεριφορές των κοινωνικών ομάδων, στις οποίες θα γεννηθεί το αίσθημα ευθύνης απέναντι στην προστατευόμενη περιοχή και η επιθυμία συμμετοχής στο σύστημα λήψης αποφάσεων.

Άξονας 4: Διοικητική υποστήριξη της υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος:

 

Η ορθή παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και αφορούν τόσο στο φυσικό όσο και στο οικονομικό αντικείμενο του παρόντος Υποέργου. Η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, η συγγραφή, η παραλαβή από τα αρμόδια τμήματα και η αποστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες των παραδοτέων των επιμέρους δράσεων, καθώς και η κατά το δυνατόν πρόβλεψη και αντιμετώπιση παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις είναι αντικείμενο της παρούσας ενότητας. Παράλληλα, εδώ θα λαμβάνεται θα διασφαλίζεται η ορθή τήρηση των διατάξεων που θέτει η υπουργική απόφαση του συστήματος διαχείρισης 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 27/3/2010) όπως ισχύει σήμερα.

 

Άξονας 5: Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων:

(i) Λειτουργία Τράπεζας Γενετικού Υλικού & Εργαστηρίου αναγέννησης ειδών χλωρίδας.

 

(ii) Διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης της βλάστησης του όρους Αίνος.

 

(iii) Καταγραφή και παρακολούθηση ειδών μακρομυκήτων (μανιταριών) του Εθνικού Δρυμού Αίνου.


Όνομα & Επώνυμο

E-mail