Ιαν
«
Φεβρουάριος 2019 Μάρ
»
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
Καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής

Παρακολούθηση της Ορνιθοπανίδας της Κεφαλονιάς από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου.

Η αδιαμφισβήτητη πίεση που ασκείται στην βιοποικιλότητα των προστατευόμενων περιοχών, κυρίως λόγω των ανθρωπογενών επιδράσεων (όπως η υπερβόσκηση, η ρύπανση, η οικοδομική δραστηριότητα, η υλοποίηση έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα κ.λπ.), καθιστά επιτακτική την ακριβή καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης διατήρησης αυτής και την τακτική, επιστημονική παρακολούθηση των μελλοντικών τάσεων ως προς τη κατάσταση διατήρησης, όπως αυτές προκύπτουν από μετρήσιμες παραμέτρους, π.χ. μεταβολές στο μέγεθος πληθυσμού, στο εύρος εξάπλωσης κ.λπ. Η επιστημονική παρακολούθηση υλοποιείται με συγκεκριμένη μεθοδολογία, έτσι ώστε τα δεδομένα που προκύπτουν να αντιπροσωπεύουν κατά το δυνατόν ακριβέστερα την πραγματικότητα για ένα είδος/τύπο οικοτόπου. Η ορθή εκτίμηση της σημερινής κατάστασης και των τάσεων ως προς τη διατήρηση ειδών και τύπων οικοτόπων, είναι απαραίτητη για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας, όπου αυτή καταγράφεται, και την εν γένει προστασία και διατήρηση αυτής.

Μελέτη καταγραφής της ιστορίας της Βλάστησης

Συμμετοχή του προσωπικού του Φορέα στην μελέτη της ιστορικής εξέλιξης της βλάστησης της Κεφαλονιάς.

Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα παρακολούθησης οφείλει να λαμβάνει υπόψη σε σωστή αναλογία τόσο τις βιολογικές όσο και τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές παραμέτρους. Η καταγραφή των δεδομένων θα γίνει με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων καταγραφής και σε αυτή θα μπορέσει να συμμετάσχει η πλειοψηφία του προσωπικού του Φορέα, εφόσον προηγηθεί η απαραίτητη εκπαίδευση και αποκτηθεί η σχετική εμπειρία.

Παρακολούθηση οικοτόπων Ε.Δ. Αίνου

Συμμετοχή του προσωπικού στην παρακολούθηση και αειφορική διαχείριση των τύπων οικοτόπων του Εθνικού Δρυμού Αίνου.

Επιγραμματικά, οι δράσεις καταγραφής και παρακολούθησης βιοτικών παραμέτρων που θα αναπτυχθούν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης σε συνδυασμό με αναθέσεις σε εξωτερικούς συνεργάτες, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου με ίδια μέσα είναι:

1) Καταγραφή, παρακολούθηση και αειφορική διαχείριση της Χλωρίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης.

2) Καταγραφή, παρακολούθηση και αειφορική διαχείριση της Πανίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης.

3) Καταγραφή, παρακολούθηση και αειφορική διαχείριση της Ορνιθοπανίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου.

4) Καταγραφή, παρακολούθηση και αειφορική διαχείριση των τύπων οικοτόπων του Εθνικού Δρυμού Αίνου.

5) Καταγραφή και παρακολούθηση ειδών μακρομυκήτων (μανιταριών) του Εθνικού Δρυμού Αίνου.

6) Δημιουργία υποδομής καταγραφής δεδομένων της παρακολούθησης με G.I.S.

7) Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων - Λειτουργία Τράπεζας Γενετικού Υλικού & Εργαστηρίου αναγέννησης ειδών χλωρίδας.

8) Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμοζόμενης διαχείρισης (διαρκής διαδικασία).

Όνομα & Επώνυμο

E-mail